Praktická aplikace DPH u příspěvkových organizací v roce 2020
MŠMT 32178/2016-1-949

23.3.2020

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 23.3.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 134

Objednat

Popis semináře

Podrobný výklad DPH po poslední rozsáhlé novele k 1.4.2019 směřovaný zejména na školy a školská zařízení, a další příspěvkové organizace v oblasti kultury, sportu, sociálních, zdravotních služeb a správy majetku zřizovatele (technické služby) včetně praktických příkladů z praxe. Upozorněno bude rovněž na aktuální informace GFŘ. 

Seminář je vhodný i pro začátečníky. V úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci a odpočet při registraci. Součástí semináře jsou i kontrolní vazby DPH na účetnictví a zmíněny budou i základní účetní příklady v návaznosti na novou publikaci „DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace“ (autorů L. Musilové a M. Langa).

Obsah semináře:

 • Základní pojmy, obvyklá ek. činnost, úplata, dotace k ceně, „obědové“ poukázky
 • Sledování obratu, odpočet při registraci.
 • Vznik povinnosti přiznat daň s upozorněním na změny.
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení DD, nejčastější chyby.
 • Základ daně, zaokrouhlení ZD – výklad GFŘ.
 • Výpočet daně – výpočtu koeficientem tzv. „shora“.
 • Oprava základu daně – změny při vystavování opravných dokladů včetně návaznosti na KH.
 • Sazby daně – změny pro rok 2020, vysvětlení přechodu na nové sazby (teplo, vodné, stočné, stravovací služby)
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši včetně změn, úprava a vyrovnání odpočtu, úprava odpočtu u oprav.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD.
 • Výchovně-vzdělávací činnost podrobně, včetně stravovaní a ubytovacích služeb.
 • Ostatní osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), s podrobným zaměřením na nájmy, kulturní a sportovní činnost, sociální, zdravotní služby, správu majetku zřizovatele.
 • Přeshraniční plnění – nejčastější případy řešení v praxi.
 • Kontrolní vazby DPH na účetnictví.

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

 

Účastníkům semináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace – 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová a Ing. Milan Lang (Paris 1/2020, cena 480 Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři