SEMINÁŘ ZRUŠEN – Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech pro rok 2020
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949, MV ČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

21.4.2020

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 21.4.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 117

Seminář je zrušen bez náhradního termínu.

Popis semináře

Seminář je určen pracovníkům ve školství (vč. kontrolních pracovníků zřizovatelů škol), kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech doloženy základní principy a postupy uvedené oblasti, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, granty apod.)
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • podstatný vliv některých bodů pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a strava za sníženou úhradu (menu stravenky),
 • náhrady při výkonu práce doma,
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly,
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

 

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box