Účetnictví příspěvkových organizací v závěru roku 2019, praktické postupy v sestavení uzávěrky a aktuality pro rok 2020
Seminář je akreditován MŠMT 32178/2016-1-949, MV ČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

8.11.2019

Typ:Školství · Město:Karviná

Termín: 8.11.2019 / 09:00 - 14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Andrea HOŠÁKOVÁ Cena: 1300 Kč Var. symbol: 103

Objednat

Popis semináře

 

  • Hospodaření příspěvkových organizací

dotace, příspěvky, granty, peněžní fondy – jejich tvorba a čerpání, rezervní fond, fond investic, fond odměn, FKSP

  • Cizoměnové operace v účetnictví příspěvkové organizace

účtování v průběhu roku, na co nezapomenout k datu sestavení účetní závěrky – pohledávky, závazky, transfery

  • Účtování o dlouhodobém majetku a fondech

pořízení, odepisování, vyřazení dlouhodobého majetku, tvorba čerpání rezervního fondu, tvorba a čerpání fondu investic, tvorba a čerpání fondu odměn, tvorba a čerpání FKSP

  • Účtování o transferech

provozní transfery bez vypořádání, provozní transfery s vypořádáním, investiční transfery bez vypořádání, investiční transfery s vypořádáním

  • Inventarizace a finanční kontrola

inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, předběžná, průběžná a následná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

 

Pro účastníky semináře je připraven podkladový pracovní materiál.

Dotazy k semináři můžete zaslat předem na email vzdelavani@paris-karvina.cz.

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři