Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, tvorba a použití ve školství
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

11.5.2018

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 11.5.2018 / 09:00-14:00
Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno
Lektor: Ing. Věra ZDĚNKOVÁ
Cena: 1390 Kč
Var. symbol: 495

Objednat

Popis semináře

Určeno: školským příspěvkovým organizacím územně samosprávných celků Kraje Vysočina

 Cílem semináře je vysvětlit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu.

Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuálních změnách (novela ze dne 10. prosince 2015: vyhláška č. 535/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 114/2002 SB., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů).

 • informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu • rozdíl mezi těmito fondy • základní právní předpisy
 • tvorba • základní dokumenty • čerpání fondu
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., • související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy • aktuální informace o změnách souvisejících právních předpisů
 • hospodaření s fondy • vazby na změny zákonů
 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu • rozpočet
 • jednotlivá plnění
 • možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění • doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • půjčky (zápůjčky) z fondu • sociální půjčky (zápůjčky) a výpomoci
 • dary
 • příspěvky na rekreaci • vitaminy • očkování
 • stravování
 • spolupráce s odborovými organizacemi
 • praktické příklady z praxe
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály – vyhláška FKSP, stravovací vyhlášky.

Dotazy k dané problematice lze zasílat předem na email: vzdelavani@paris-karvina.cz

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Partneři