Vzdělávací semináře

Termín Název semináře Typ semináře Město Lektor Cena Objednávka
23.10.2017 Odměňování pracovníků školství v roce 2017 Školství Liberec PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
24.10.2017 Odměňování pracovníků školství v roce 2017 Školství Hradec Králové PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
30.10.2017 Praktické uplatňování DPH v roce 2017 u škol a školských zařízení s vazbou na novelu k 1. 7. 2017 Školství České Budějovice Ing. Lydie MUSILOVÁ 1300 Kč Objednat
31.10.2017 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním Školství Hradec Králové Ing. Petr SIKORA 1300 Kč Objednat
31.10.2017 Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO v roce 2017 Státní správa České Budějovice Ing. Lydie MUSILOVÁ 1300 Kč Objednat
1.11.2017 Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití Školství Liberec Ing. Petr SIKORA 1300 Kč Objednat
2.11.2017 Cestovní náhrady ve školství Školství Pardubice Ing. Karel JANOUŠEK 1300 Kč Objednat
3.11.2017 Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, tvorba a použití ve školství Školství Jihlava Ing. Věra ZDĚNKOVÁ 1300 Kč Objednat
8.11.2017 Praktické uplatňování DPH v roce 2017 u škol a školských zařízení s vazbou na novelu k 1. 7. 2017 Školství Jihlava Ing. Lydie MUSILOVÁ 1300 Kč Objednat
9.11.2017 Cestovní náhrady ve školství Školství Praha Ing. Karel JANOUŠEK 1300 Kč Objednat
9.11.2017 Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO v roce 2017 Státní správa Jihlava Ing. Lydie MUSILOVÁ 1300 Kč Objednat
10.11.2017 Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2017 s důrazem na majetek a účtování transferů. Tvorba a čerpání fondu investic. Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017. Školství Karviná Ing. Andrea HOŠÁKOVÁ 1100 Kč Objednat
13.11.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství České Budějovice PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
14.11.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Praha PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
15.11.2017 Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky-školství. Účetnictví školských příspěvkových organizací 2017, účetní závěrka 2017 Školství Ostrava Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB 1300 Kč Objednat
20.11.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Hradec Králové PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
21.11.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Liberec PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
21.11.2017 Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití Školství Ostrava Ing. Petr SIKORA 1300 Kč Objednat
22.11.2017 Povinnosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti BOZP a PO, nejčastější problémy v BOZP a jejich řešení Školství Ostrava Jiří Vařeka 1000 Kč Objednat
23.11.2017 Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO v roce 2017 Státní správa Ostrava Ing. Lydie MUSILOVÁ 1300 Kč Objednat
27.11.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Pardubice PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
28.11.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Jihlava PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
28.11.2017 Cestovní náhrady ve školství Školství Ostrava Ing. Karel JANOUŠEK 1300 Kč Objednat
29.11.2017 Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky-školství. Účetnictví školských příspěvkových organizací 2017, účetní závěrka 2017 Školství České Budějovice Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB 1300 Kč Objednat
30.11.2017 Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky-školství. Účetnictví školských příspěvkových organizací 2017, účetní závěrka 2017 Školství Praha Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB 1300 Kč Objednat
30.11.2017 Praktické uplatňování DPH v roce 2017 a změny v roce 2018 u škol a školských zařízení Školství Ostrava Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ 1300 Kč Objednat
4.12.2017 Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona ve školství, nové datové schránky a jak s nimi zacházet Školství Brno PhDr. Irena HAJZLEROVÁ 1300 Kč Objednat
4.12.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Brno PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
5.12.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Ostrava PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
7.12.2017 Účetní závěrka pro podnikatele sestavená za rok 2017, změny v účetnictví podnikatelů v roce 2017 Účetnictví Karviná Ing. Dagmar PROCHÁZKOVÁ 1300 Kč Objednat
7.12.2017 Praktické uplatňování DPH v roce 2017 a změny v roce 2018 u škol a školských zařízení Školství Praha Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ 1300 Kč Objednat
8.12.2017 Uplatňování DPH v roce 2018 Účetnictví Karviná Ing. Dana LANGEROVÁ 1300 Kč Objednat
11.12.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Zlín PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
12.12.2017 Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy Školství Olomouc PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 1300 Kč Objednat
13.12.2017 Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky-školství. Účetnictví školských příspěvkových organizací 2017, účetní závěrka 2017 Školství Hradec Králové Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB 1300 Kč Objednat
13.12.2017 Jak postupovat v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2018. Změny v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2018 Účetnictví Karviná Ing. Kateřina BĚHUNČÍKOVÁ 1300 Kč Objednat
14.12.2017 Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky-školství. Účetnictví školských příspěvkových organizací 2017, účetní závěrka 2017 Školství Brno Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB 1300 Kč Objednat
14.12.2017 Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a 2018 Účetnictví Karviná Ing. Pavel VLACH 1300 Kč Objednat
16.1.2018 Praktické uplatňování DPH v roce 2017 a změny v roce 2018 u škol a školských zařízení Školství Hradec Králové Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ 1390 Kč Objednat
18.1.2018 Uplatňování DPH v roce 2018 Účetnictví Karviná Ing. Dana LANGEROVÁ 1300 Kč Objednat
19.1.2018 Praktické uplatňování DPH v roce 2017 a změny v roce 2018 u škol a školských zařízení Školství Brno Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ 1390 Kč Objednat
24.1.2018 Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018 Účetnictví Karviná Ing. Milan LOŠŤÁK 1300 Kč Objednat
6.2.2018 Daň z příjmů fyzických osob – aktuální informace pro rok 2017 a 2018 Účetnictví Karviná Ing. Zuzana RYLOVÁ, Ph.D. 1300 Kč Objednat

Nejnovější publikace

Partneři